کلمات درس ۱ زبان نهم


کلمات درس ۱ زبان نهم

درس ۱ – کتاب زبان انگلیسی پایه نهم lesso 1 معنی کلمات زبان انگلیسی نهم معنی کلمات زبان انگلیسی نهم ترجمه لغات درس به درس فرمت PDF لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : علیرضا منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته […]


به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز کلی / 5. تعداد رای:

درس ۱ – کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

lesso 1

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم

ترجمه لغات درس به درس

فرمت PDF لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : زبان انگیسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : علیرضا

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : پایه نهم

معنی کلمات زبان انگلیسی نهم : امروز هم برای شما تمام کلمات زبان انگلیسی نهم را برای شما آماده کرده ایم . در لیست زیر معنی کلمات درس اول و درس دوم و درس سوم و درس چهارم و درس پنجم و درس ششم آماده شده است .

معنی لغات درس اول زبان نهم

📝 لغات درس اول 📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم 📗 PROSPECT 3

|▪️ Pe so ali y • • • شخصیت |▫️ school • • • مدرسه |▪️ bes f ie d • • • بهترین دوست |▫️ g ea • • • عالی |▪️ cleve • • • باهوش |▫️ ki d • • • مهربان |▪️ helpful • • • مفید |▫️ How • • • چطور |▪️ ha d-wo ki g • • • سخت کوش |▫️ be wee • • • بین |▪️ bi • • • ذره |▫️ se ious • • • جدی |▪️ a g y • • • عصبی |▫️ b ave • • • شجاع |▪️ ca eless • • • بی دقت |▫️ c uel • • • بی رحم |▪️ ude • • • بی ادب |▫️ below • • • در زیر |▪️ e vous • • • عصبی |▫️ quie • • • ساکت |▪️ fu y • • • بامزه |▫️ ea • • • مرتب ،تمیز |▪️ selfish • • • خودخواه |▫️ se e ce • • • جمله |▪️ pa ie • • • صبور |▫️ ca eful • • • بادقت |▪️ alka ive • • • پرحرف |▫️ shy • • • خجالتی |▪️ e ase • • • پاک کن |▫️ poli e • • • مودب |▪️ fo ge • • • فراموش کردن |▫️ impo a • • • مهم |▪️ membe s • • • اعضا |▫️ ela ives • • • بستگان

دانلود جزوه و معنی کلمات درس اول

معنی لغات درس دوم زبان نهم

📝 لغات درس دوم 📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

📗 PROSPECT 3

|▪️ T avel • • • مسافرت رفتن |▫️ Ge ma y • • • آلمان |▪️ ese va io • • • رزرو |▫️ Recep io is • • • پذیرشگر |▪️ e joy • • • لذت بردن |▫️ Hope • • • امیدوار بودن |▪️ gif shop • • • فروشگاه هدیه |▫️ map • • • نقشه |▪️ guide book • • • کتاب راهنما |▫️ filli g ou • • • پر کردن |▪️ Ai po • • • فرودگاه |▫️ icke • • • بلیط |▪️ buy • • • خریدن |▫️ check he passpo • • • بررسی گذرنامه |▪️ check i • • • ببررسی کردن |▫️ ake off • • • بلند شدن هواپیما |▪️ la d • • • فرود |▫️ • • • جدول زمانی |▪️ mo ey • • • پول |▫️ excha ge • • • تبدیل |▪️ book a ho el • • • رزرو کردن یک هتل |▫️ ip • • • سفر |▪️ possible • • • ممکن |▫️ of cou se • • • البته |▪️ sho s o ie • • • داستان کوتاه |▫️ le e • • • نامه |▪️ poem • • • شعر |▫️ ovel • • • رمان |▪️ wheels • • • چرخ ها |▫️ sca f • • • روسری |▪️ guess • • • حدس زدن |▫️ shopkeepe • • • مغازه دار |▪️ sui able • • • مناسب |▫️ wife • • • همسر

دانلود جزوه و معنی کلمات درس دوم

معنی لغات درس سوم زبان نهم

📝 لغات درس سوم 📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم 📗 PROSPECT 3

|▪️ Fes ival • • • فستیوال |▫️ Ce emo ie • • • مراسم |▪️ New Yea • • • سال جدید |▫️ holidays • • • تعطیلات |▪️ g a dpa e • • • پدربزرگ و مادربزرگ |▫️ house • • • خانه |▪️ child e • • • بچه ها |▫️ gold fish • • • ماهی قرمز |▪️ you g • • • جوان |▫️ special • • • مخصوص |▪️ bake a cake • • • کیک پختن |▫️ make lu ch • • • ناهارپختن |▪️ di e • • • شام |▫️ se he able • • • چیدن میز |▪️ hold a ce emo y • • • برگزاری مراسم |▫️ si g he a io al a hem • • • سرود ملی خواندن |▪️ clea • • • تمیز کردن |▫️ Na u e Day • • • روز طبیعت |▪️ go ou • • • بیرون رفتن |▫️ wea he • • • آب و هوا |▪️ ai y • • • بارانی |▫️ sp i g • • • بهار |▪️ u • • • آجیل |▫️ clo hes • • • لباس ها |▪️ dishes • • • ظرف ها |▫️ milk • • • شیر |▪️ pai • • • رنگ |▫️ wash • • • شستن |▪️ eligious • • • مذهبی |▫️ d i k • • • نوشیدن

دانلود جزوه و معنی کلمات درس سوم

معنی لغات درس چهارم زبان نهم

📝 لغات درس چهارم 📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم 📗 PROSPECT 3

|▪️ Se vices • • • خدمات |▫️ pos ca d • • • کارت پستال |▪️ e velope • • • پاکت نامه |▫️ ea • • • نزدیک |▪️ Ac ually • • • در واقع |▫️ employee • • • کارمند |▪️ ake ou • • • بیرون بردن |▫️ ge o • • • سوار شدن |▪️ ge off • • • پیاده شدن |▫️ se d • • • ارسال کردن |▪️ pu ou fi e • • • خاموش کردن آتش |▫️ echa ge • • • دوباره شارژکردن |▪️ ope a accou • • • باز کردن حساب |▫️ hi e a axi • • • گرفتن تاکسی |▪️ Police office • • • افسر پلیس |▫️ live • • • زندگی کردن |▪️ wake up • • • بیدار شدن |▫️ child e • • • بچه ها |▪️ help • • • کمک کردن |▫️ bes f ie d • • • بهترین دوست |▪️ some imes • • • بعضی مواقع |▫️ of e • • • اغلب اوقات |▪️ usually • • • معمولا |▫️ always • • • همیشه |▪️ eve • • • هرگز |▫️ ou side • • • بیرون |▪️ fi efigh e • • • آتش نشان |▫️ gas s a io • • • پمپ بنزین |▪️ fi e s a io • • • ایستگاه آتش نشانی |▫️ favo i e • • • مورد علاقه

دانلود جزوه و معنی کلمات درس چهارم

معنی لغات درس پنجم زبان نهم

📝 لغات درس پنجم 📖 کتاب زبان انگلیسی پایه نهم 📗 PROSPECT 3

|▪️ Media • • • رسانه ها |▫️ wo de ful • • • فوق العاده |▪️ I e a io al • • • بین المللی |▫️ eve s • • • مناسبت ها |▪️ yes e day • • • دیروز |▫️ g a dmo he • • • مادر بزرگ |▪️ las igh • • • شب گذشته |▫️ summe • • • تابستان |▪️ wa che • • • تماشا کردن |▫️ upse • • • ناراحت |▪️ busy • • • مشغول |▫️ wi e • • • زمستان |▪️ las week • • • هفته گذشته |▫️ las mo h • • • ماه گذشته |▪️ co ec o • • • اتصال به |▫️ upda e • • • بروز رسانی |▪️ sea ch • • • جستجو |▫️ fa as ic • • • خارق لعاده |▪️ beau iful • • • زیبا |▫️ b illia • • • با استعداد |▪️ amazi g • • • شگفت انگیز |▫️ excelle • • • عالی |▪️ oge he • • • با هم |▫️ pa icipa e • • • شرکت کردن |▪️ o li e cou se • • • دوره آنلاین |▫️ eceive • • • دریافت کردن |▪️ a e d • • • توجه کردن |▫️ use • • • ااستفاده کردن |▪️ I fo ma io Tech ology • • • فناوری اطلاعات |▫️ i e view • • • مصاحبه |▪️ somebody • • • کسی |▫️ su f • • • گشت و گذار |▪️ epo • • • گزارش

دانلود جزوه و معنی کلمات درس پنجم

معنی لغات درس ششم زبان نهم

کلمات جدید درس ۶ انگلیسی پایه نهم

Accide : تصادف Advice: نصیحت Af e : بعد از A kle: قوزک پا A yo e: هر کس، کسی Back: پشت، کمر Bake: پختن Bleed: خونریزی کردن B oke شکستن – شکل گذشته فعل B uise: کوفتگی، کبود شدگی Bu : سوختن Bu : سوختن – شکل گذشته فعل Call: زنگ زدن Cleve : باهوش Climb: بالا رفتن Coa : کت Cookie: بیسکویت C y: گریه کردن Cu : بریدن D ove: راندن – شکل گذشته فعل Fas : سریع Fell: افتادن Fell dow : پایین افتادن Fi ge : انگشت Fi s aid: کمک های اولیه Flowe : گُل Fou d: فهمیدن – شکل گذشته فعل Heal h: سلامتی He e you a e: بفرمایید Hi : زدن Hu g y: گرسنه Hu y up: عجله کردن Hu : صدمه دیدن I do ’ hi k so: من اینطور فکر نمی کنم I ju ies: صدمات K ee: زانو K ow: دانستن، شناختن Lake: دریاچه Las summe : تابستان گذشته Lea : یادگرفتن Leg: پا Li le: کوچک Look: نگاه کردن Lu ch: ناهار Myself: خودم Pa icipa e: شرکت کردن Pla : نقشه Plas e : چسب زخم Pu : گذاشتن Saw: دیدن – شکل گذشته فعل So: بنابراین S a : شروع کردن S ay: ماندن S ick: چسباندن Su e: مطمئن بودن Take ca e: مراقبت کردن Too bad: خیلی بد T ip: سفر Twis : پیچ خوردگی Wou d: زخم Ya d: حیاط

دانلود جزوه و معنی کلمات درس ششم

معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

He b oke his leg: پای او شکست He had a ca c ash: او تصادف کرد He has a black eye:  او یک چشم کبود دارد. (یا یک چشم او کبود است.) He has a sca : او جای زخم دارد He has his leg i a cas : او پایش را گچ گرفته He has some b uises: او کبودی روی بدنش دارد بدن او بود شده He hi his head o he doo : سر او به در خورد I hu my k ee: زانوی من درد می کند I hu s a lo : خیلی درد می کند I is bleedi g: دارد خون می آید She bu ed he ha d: او دستش را سوزاند دست او سوخت She cu he fi ge : او انگشتش را برید انگشت او برید She had a hea a ack: قلب او درد کرد او حمله قلبی داشت She akes ca e of he child: او از بچه اش مراقبت می کند S ickpu a plas e o he wou d: چسب زدن زخم

کلمات درس ۱ زبان نهم

    نظرات بسته شده اند

مطلب بعدی مطلب قبلی