هوای شیراز ده روز آینده


هوای شیراز ده روز آینده

پیش بینی آب و هوا در شیراز شهر


به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز کلی / 5. تعداد رای:

آب و هوای ۱۰ روزه-Shi az

امشب

جمعه ۲۴ | شب

باران ملایم. کمینه ۶سیلسیوس. وزش باد جنوب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران ۹۰%.

شنبه ۲۵

شنبه ۲۵ | روز

باران. بیشینه ۱۰سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران ۹۰%. بارش باران حدود ۶ میلی متر.

شنبه ۲۵ | شب

باران. کمینه ۵سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران ۷۰%. بارش باران حدود ۶ میلی متر.

یکشنبه ۲۶

یکشنبه ۲۶ | روز

رگبارهای صبحگاهی. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران ۳۰%.

یکشنبه ۲۶ | شب

نیمه ابری. کمینه ۰سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

دوشنبه ۲۷

دوشنبه ۲۷ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۲سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۲۷ | شب

رگبار. کمینه ۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر. احتمال بارش باران ۷۰%.

سه‌شنبه ۲۸

سه‌شنبه ۲۸ | روز

رگبارهای صبحگاهی. بیشینه ۸سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران ۶۰%.

سه‌شنبه ۲۸ | شب

نیمه ابری. کمینه -۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.

چهارشنبه ۲۹

چهارشنبه ۲۹ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر.

چهارشنبه ۲۹ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۲سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

پنجشنبه ۳۰

پنجشنبه ۳۰ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۰سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۳۰ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۵سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

جمعه ۰۱

جمعه ۰۱ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۹سیلسیوس. وزش باد شمال و متغیر.

جمعه ۰۱ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۵سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی و متغیر.

شنبه ۰۲

شنبه ۰۲ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۱سیلسیوس. وزش باد شرق جنوب شرقی و متغیر.

شنبه ۰۲ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.

یکشنبه ۰۳

یکشنبه ۰۳ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۳سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر.

یکشنبه ۰۳ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۱سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.

دوشنبه ۰۴

دوشنبه ۰۴ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۰۴ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۱سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

سه‌شنبه ۰۵

سه‌شنبه ۰۵ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۰۵ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۱سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

چهارشنبه ۰۶

چهارشنبه ۰۶ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۳سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۰۶ | شب

عمدتاً صاف. کمینه -۱سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

پنجشنبه ۰۷

پنجشنبه ۰۷ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۰۷ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۰سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر.

جمعه ۰۸

جمعه ۰۸ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۱۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر.

جمعه ۰۸ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۰سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر.

هوای شیراز ده روز آینده

    نظرات بسته شده اند