معنی ملک در عربی هشتم


معنی ملک در عربی هشتم

درس ششم عربی هفتم گام به گام درس ۶ عربی هفتم درس ششم معنی کلمات درس ششم عربی هفتم ترجمه متن صفحه ۴۸ عربی هفتم الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ جواب: جمله‌های


به این مطلب امتیاز دهید

امتیاز کلی / 5. تعداد رای:

درس ششم عربی هفتم

درس ششم عربی هفتم

گام به گام درس ۶ عربی هفتم

درس ششم

معنی کلمات درس ششم عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۴۸ عربی هفتم

الْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّهُ جواب: جمله‌های طلایی

لَعِبَ یاسِرٌ مَعَ أصْدِقائِهِ فی الْمَدرَسَهِ. رَجَعَ یاسِرٌ إلَی الْبَیْتِ بَعْدَ الظُّهرِ. جواب: یاسر همراه دوستانش بود. آنها در مدرسه بازی کردند. یاسر بعد از ظهر به خانه برگشت.

هوَ طَرَقَ بابَ الْمَنْزِلِ. جواب: او به در خانه زد.

سَمِعَتْ أُمُّهُ صَوْتَ الْبابِ ثُمَّ ذَهَبَتْ وَ فَتَحَت الْبابَ وَ سَأَلَتْهُ: جواب: مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:

الْأُمُّ: کَیفَ حالُکَ؟ جواب: مادر: حالت چطور است؟

الْوَلَدُ: أنَا بِخَیرٍ. جواب: پسر: من خوبم.

الْأُمُّ: ما هیَ واجِباتُکَ؟ جواب: مادر: تکالیفت چیست؟

یاسِرٌ: حِفْظُ هٰذِهِ الْجُمَلاتِ الذَّهَبیَّهِ. جواب: یاسر: حفظ این جمله‌های طلایی.

ترجمه متن صفحه ۴۹ عربی هفتم

«إذا مَلَکَ الْأراذِلُ؛ هَلَکَ الْأفاضِل.»، جواب: حضرت علی هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند (شوند)؛ شایستگان هلاک شدند (می‌شوند).

«مَن زرَعَ الْعدُوْان؛َ حصَدَ الْخُسْرانَ.»، جواب: هر کس دشمنی کاشت (بکارد)؛ زیان درو کرد. (درو می‌کند، برداشت کرد، برداشت می‌کند)

«التَّجْرِبَهُ فَوْقَ الْعِلْمِ.» جواب: تجربه از علم برتر است. تجربه بر فراز علم است. تجربه از علم بالاتر است.

«خَیْرُ الناّسِ، أنْفَعُهمُ للِناّس.»، جواب: بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.

«الْمُسْلِمُ،ُ مَنْ سَلِمَ النّاسُ مِنْ لسِانِه وَ یَدِهِ.»، جواب: مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند. (در امان باشند.)

لِسانُ الْمُقَصِّرِ، قَصیرٌ.» جواب: زبان مقصّر، کوتاه است.

ارسالی از ستایش مریدی:  پیرمرد: کشاورز ریحان را کاشت.

دختر: این بازی کن زن پرچم ایران را بالا برد .

جواب تمرینات

جواب تمرین صفحه ۵۰ عربی هشتم

 التَّمْرینُ الْأوَّلُ 

کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. (= ، ≠)

عُدْوان ≠ صَداقَه جاهِل ≠ عالِم أَراذِل ≠ أَفاضِل أفضَل = خَیْر دشمنی – دوستی نادان – دانا فرومایگان – شایستگان بهترین – بهترین

بِدایَه ≠ نِهایَه رَخیصَه ≠ غالیَه عُدْوان = عَداوَه خَلْفَ = وَراءَ آغاز – پایان ارزان – گران دشمنی – دشمنی پشت – پشت

التَّمْرینُ الثّانی

کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟

۱-(پرچم خواهر برادر پسر)

۲-(دست آب صورت زبان)

۳-(پیراهن پیراهن زنانه تلفن همراه شلوار)

۴-(کوتاه پنجره در اتاق اتاق)

۵-خارج شد داخل شد هلاک شد زیر)

جواب تمرین صفحه ۵۱ عربی هشتم

التَّمْرینُ الثّالث 

بخوانید و ترجمه کنید.

الْحَمدُ لِلّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْرضَ (الأنعام ۱) جواب: سپاس مخصوص خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید.

هوَ الّذی خَلَقَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ (الأنبیاء ۳۳) جواب: او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.

هوَ بَحَثَ عَنِ الْکُتُبِ. جواب: او دنبال کتاب‌ها گشت.

‌هیَ وَصَلَتْ إلَی بَیتِها. جواب: او به خانه‌اش رسید.

أنا قَرُبْتُ مِنَ الْقَریَهِ . جواب: من به روستا نزدیک شدم.

أنا سَأَلْتُ مُدَرِّسی. جواب: من از معلمم سوال پرسیدم.

جواب تمرین صفحه ۵۲ عربی هشتم

التَّمْرینُ الرّابِعُ 

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

۱- الْمُعَلِّمُ ………………………….. صَفَّهُ. (دَخَلَ دَخَلْتُ) معلم داخل کلاسش شد. (داخل شد داخل شدم)

۲- الطِّفلَهُ……………………………. مَعَ صَدیقاتِها. (لَعِبْتَ لَعِبَتْ) کودک با دوستش بازی کرد. (بازی کردی بازی کرد)

۳- أناَ……………………………………. الْمَحصولَ. (حَصَدَ حَصَدْتُ) من محصول را درو کردم. (درو کرد درو کردم)

۴- أنتَ………………………………… الشَّجَرَهَ. (صَعِدَ صَعِدْتَ) تو از درخت بالا رفتی. (بالا رفت بالا رفتی)

۵- أ أنتِ………………………… جَوّالَکِ؟ (وَجَدْتِ وَجَدْتُ) آیا تو تلفن همراهت را پیدا کردی؟ (پیدا کردی پیدا کردم)

معنی ملک در عربی هشتم

    نظرات بسته شده اند